Teknoloji

Kadınlar Neden Teknolojiden Anlamıyor?

Bu sorulara cevap aranıyor teknolojinin farklı alanlarında üreten, geliştiren, teknolojiyi anlatan ve geleceğe uyarlayan kadınlarla. Ben konuştum. Aldığım cevaplar beni adeta bir yolculuğa çıkardı. Geçmişten bugüne uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu ama sonunda başardığım şey hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar net.

Kadınların teknolojiden neden anlamadıkları, bu ‘bilginin’ toplumda kök salmasının temel sebeplerinin neler olduğu yıllardır söylenir, Kadınlar gerçekten teknolojiden anlamıyor mu?Soruyu sorduğum kadınlardan aldığım cevaplara biraz daha yakından bakalım…

Mağarada av bekleyen ve bebek bakıcılığı yapan hanımlar artık mağarada değil;

  • Elif Çetin’in “Kadınlar teknolojiden neden anlamaz?” sorusuna yansıması 🙂

sorusuna yanıt aradığım kadınlardan biri de Elif Çetin. Geleceğin nasıl şekilleneceğini anlayarak ve açıklayarak teknoloji ve bilim odaklı stratejiler geliştirmek; Şirketlerin ve bireylerin hepimizin hayatındaki etkilerine dair profesyonel görüşler sunan Elif Hanım, verdiği yanıtlarla tam zamanında beni gezimizin ilk durağına götürdü. Soruyu duyunca verdiği tepki anlattığı her şeyin özeti diyebiliriz. Bana anlattıklarını sizler için aşağıda özetledim;

Binlerce yıl önce, insanlar avcı-toplayıcı toplumlarda yaşarken, hanımefendinin misyonu açıktı; ava çıkan, bebeklere bakan erkekleri beklemek ; “ortak yaratıcı ve kolaylaştırıcı olmak”.

Bu bakış açısının izlerini günümüzde de görmekteyiz. Cinsiyetlere atfedilen sosyal roller Kültürümüzde o kadar yerleşmiş ki, hâlâ kadının evde, erkeğin dışarıda olduğu bir dünya algısı var. Cinsiyet fark etmeksizin her iki cinsin de her iki göreve sahip olabileceğini içselleştiremedik.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Bu durumda kadınlar toplumsal rollerin kendilerine dayattığı görevlere odaklanırken, iş dünyasına katılımları azalıyor . Teknoloji sektörüne geldiklerinde kadınlar zaten ayrılmış durumda.

Teknoloji sektörü denilince ilk bakışta ‘uyumayan’, çok çalışan, gecesi gündüzü olmayan bir çalışma alanı gelir; Elon Musk’ın Twitter’ını ve ofiste uyuyan çalışanları düşünelim… Bu tür yoğun çalışma hayatı toplumlarda revaçta. “kadınlar için uygun değil”Elif Hanım böyle bir tempo seçmek yerine kadınlara “Öğretmen olun, memur olun, bankacı olun falan” dedi; “zaman belli olsun” gibi yönlendirmeler olduğunu söylüyor…

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Ancak tüm bunlara rağmen her alanda olduğu gibi teknolojinin üretildiği ve geliştirildiği her alanda da kadınlar var. Elif hanımın benimle paylaştığı bilgiler, Teknoloji sektöründe kadınların oranı dünya genelinde %26.gösteriyor.

Elif Hanım’ın da vurguladığı gibi asıl sorun toplumların teknolojiyi tanımlama biçiminde yalanlar. Ateşin de bulaşık makinesinin de teknoloji olduğunu unutuyoruz. Bilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle ‘teknoloji’ kavramı tek odak noktası haline gelse de aslında teknolojinin hayatımızın her alanına hakim olduğunu ve mühendislikten teknolojiye her alanda kadının varlığının oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. dış ses.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Yine Elif Hanım’a göre ‘Gelecek önemli ölçüde değişecek’ . Ve gelecekte kadın-erkek gibi unvanlardan kurtularak bizi neler bekliyor; birlikte ne yapmamız ve üretmemiz gerektiğine odaklanmalıyız. Bu duruma ‘kadınlar teknolojiden anlamaz’ şeklinde bakmak yerine; İnsan ve teknoloji açısından değerlendirebilmeliyiz. Çünkü kadınlar teknolojiden anlamaz demek bilimi, Ar-Ge faaliyetlerini ve inovasyonu reddetmek demektir. Çünkü tüm bu alanlarda kadın var; Üretmeye ve geliştirmeye devam ediyorlar.

Elif Hanım’ın paylaştığı ve benim için de ufuk açıcı olan bir diğer konu da algının kültüre dönüşmesi üzerineydi. Özetlemek gerekirse, eğer ‘Kadınlar teknolojiden anlamaz’ demeye devam edersekŞimdilik anlamsız bir algı olan bu söz, bir nevi ‘kültür’e dönüşecek ve kültüre dönüşen algıları yönetmek ve dönüştürmek çok daha zor olacaktır…

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu çalışmasına göre Kadın ve erkek arasındaki uçurumu kapatmak 132 yıl alıyor. . Ama bizim böyle bir zamanımız yok. Elif Hanım, geleceğin cinsiyet kavramı bugünden çok farklı olacak; Geleceğin mesleklerinde kadın-erkek ayrımının olmayacağına dikkat çekiyor ve ekliyor; Başa çıkmamız gereken şey gelecek!

Bu süreçte ülkelerden şirketlere strateji ve politikalarda kritik adımlar atarak; cinsiyet eşitliği için ‘gösterişli’ değil, gerçek adımlar atmak ihtiyaçlar. Ar-Ge çalışmalarına ve akademik gelişime dayalı olması gerekir.

Son olarak Elif Hanım, “kadınlar yeterince kadın rol model bulamadıkları için teknolojide yeterince ilerleyemiyorlar” sözünün gerçeklikten uzak olduğuna dikkat çekiyor. Önerisi, ilham almak ve rol model almak için kalıbın dışına çıkmamızdır. Global bakmayı öğrenerek ve hedeflerimize sadık kalarak; kişi veya departman ayırmadan geleceğe odaklanmamız, birlikte üretin, öğrenin ve öğretinbirlikte yolculuğumuz…

Yüzyıllardır kadın ve teknoloji arasında açılan uçurum artık kapanıyor;

  • Senem Aksakal’ın “Kadınlar teknolojiden neden anlamaz?” sorusuna tepkisi 🙂

Soru sorduğum kadınlardan bir diğeri de Senem Aksakal. Senem Hanım tutkulu bir ‘oyuncu’ve aynı zamanda oyun sektöründe farklı oluşumlarda QA uzmanından oyun tasarımcısına kadar farklı pozisyonlarda görev almaya devam etmektedir.

Teknolojinin en iç içe olduğu sektörlerden birinde yer alan bir kadın olarak Senem Hanım, “Kadınlar teknolojiden neden anlamıyorlar?” biraz şaşırdım.

Cevaba geçmeden önce soruyu düzeltmek istiyor; “Kadınların teknolojiden anlamadığı yargısı neden var? Sanırım ” demek daha doğru olur.… Elif Hanım’ın cevaplarıyla başladığımda onun cevabı devam ediyor.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Toplumsal cinsiyete dayatılan toplumsal rollerin etkisinden bahseden Senem, sanayi devrimi ve sonrasında ‘teknoloji’nin yaşamla etkileşimine dikkat çekiyor. bu süreçte Kadınlar büyük ölçüde evde otururken, erkekler daha sosyal ve ‘teknoloji’ ile daha fazla ilgili. . Sonuç olarak, kadınlar ve teknoloji arasında istemsiz bir mesafe var. Teknoloji, erkeklerin etkileşim içinde olduğu, kadınların ise uzak durduğu bir gelişme olarak şekillenmeye başlıyor.

Ancak 21. yüzyılda artık durumun böyle olmadığı açıktır. Çünkü son yüzyılda kadınlar eğitim ve çalışma hayatında yer almaya başlamıştır. Bu yüzyıllardır devam ediyor. ‘Kadınlar anlamıyor’ & ‘Anlamıyorum’ döngüsünü kırmakkadınların her alanda yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlıyor.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Kadınların önündeki fırsat eşitsizlikleri, ayrımcılık ve imkansızlıkların tamamen ortadan kalkması için henüz vakit olmasına rağmen Senem Hanım, atılan her adımın küçük de olsa bir bedeli olduğunu vurguluyor.

Önyargılar, kadınların teknolojideki ilerlemesini yavaşlatan başka bir engeldir. Senem Hanım oyun dallarından biri olarak genel olarak Cinsiyete bakılmaksızın eşit bir bölünme olduğunu söylese deBazı sıkıntıların olduğuna da dikkat çekiyor.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Ortada oyun sektöründen kadın ve erkeklerin oturduğu bir masada, kim ne yapıyor sorusunun yanıtları genelde karşılıklı oluyor. Teknik taraf erkeklere, tasarım ve estetiğe verilen cevaplar ise kadınlara işaret ediyor. diyor mesela. Bu sektördeki önyargılara çok basit bir örnek…

Ancak her şeye rağmen kadınların oyun segmentinde birbirlerine verdikleri destek dikkat çekiyor. Bazı durumlarda, kadınlar için pozitif ayrımcılık Şunu da görüyoruz; Dileğimiz pozitif ayrımcılık gerektirmeyen daha eşitlikçi bir sistem oluşturmaktır.

“Kızlar şunu yapar, erkekler şunu yapar” kodlaması çocukluğumuzdan beri peşini bırakmaz;

  • Merve Arslan’ın “Kadınlar teknolojiden neden anlamaz?” sorusuna verdiği yanıt 🙂

Zaman yolculuğunun daha mikro bir yorumu, soruyu birlikte yanıtlamamızdır. oyun endüstrisinde varlığı olan başka bir kadın.Merve Arslan’dan geliyor.

Merve Hanım sosyal ve kültürel kodların hayatımıza, özellikle de aile ve sosyal çevremize nasıl nüfuz ettiğini açıklıyor ve vurguluyor. Ebeveynlerden başlayarak ‘Bir kız bunu yapar, bunu yapamaz’, “Erkekler şunu yapar, bunu yapamazlar” söyleminin herkesin hayatını etkilediğini biliyoruz. Bu da doğal olarak kadınların gelecekte yöneleceği alanları etkiliyor. Ailelerin doğru yönlendirilmesi kritik hale gelir.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Tüm bu toplumsal kodlara rağmen teknolojiye ilgi duyan pek çok kadın teknolojiye erişemiyor. Çünkü bu noktada bile fırsat eşitsizliği var . Bir internet cafe veya PlayStation cafe düşünün. İşte internete, bilgisayara ya da konsollara erişimin bu kadar kolay olmadığı o yıllarda bile erkeklerin ‘teknoloji’ ile kolayca girip bağlanabildikleri bu sosyal alanlar. “kızlar için uygun değil”‘ gerekçesiyle erkeklerle ağzına kadar doldurulacaktı…

Bu kadar basit örneklerle rahatlıkla açıklayabileceğimiz bu durum, geldiğimiz noktaya bakıldığında bile iyi bir noktada olduğu söylenebilir. Çünkü her gün her şeye karşı mücadele eden ve dev teknoloji şirketleri gibi farklı sektörlerde kendine yer edinmiş kadınları görüyoruz. 15 yıl önce ‘erkek işi’ olduğu için internet kafeye giremeyen kadın,bugün yapay zeka üzerine çalışabiliyor… Her zaman daha fazlasını yapmaya devam edecek, biliyoruz…

Kadınlar teknolojiden anlamasaydı şu an bu yazıyı okuyor olmazdınız!

  • Simay Dinç’in “Kadınlar teknolojiden neden anlamaz?” sorusuna tepkisi 🙂

“Kadınlar neden teknolojiden anlamıyorlar?” Simay hemen Hedy Lamarr’dan bahsederek sohbete başladı ve ekrandan bana bakarak ekledi; ” Kadınlar teknolojiden anlamasaydı şu an bu sohbeti yapamazdık. Biri binlerce kilometre ötedeki arkadaşlarıyla aynı ekranda oyun oynayamaz oldu.”.

Lamarr, tarihe adını yazdırmış güzel ve başarılı bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir mucittir. Günümüzün en önemli icatlarından biri Wi-Fi’den Bluetooth’a kadar birçok teknolojik standart ve gelişmenin temelini oluşturdu.Kadınların daha yolun başındayken bile tüm imkansızlıklara ve engellere rağmen teknolojinin bir parçası olduğunu gösteren harika bir örnek!

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Simay Hanım, Women in Turkey’in kurucusu ve oyun yapımcısıdır. sorusuna verdiği ilk yanıtın ardından çok net bir ifade veriyor; Kadınlar teknolojiden anlıyor . Bizim yapmamız gereken ‘anlamadıkları’ bu cahil bakış açısının nedenlerini incelemek yerine sonuçlara odaklanmaktır. Kısacası üreterek ve varlık göstererek karşılık vermek…

Üreten hanımlar her yerde, her branşta. Oyun sektöründe sayıları her yıl hızla artıyor.Simay Hanım, kadınların temsiliyetlerinin düşük olması nedeniyle, anlaşılmadıklarını düşündükleri için oyun segmenti ile ilgili duygularında sıkıntı yaşadıklarının altını çiziyor.

Ancak ana karakterin kadın olduğu oyun sayısıyla birlikte, kadınla teknolojiyi yan yana koyamayan anlamsız ön yargılarTeknoloji ve oyun dünyasında kadınların sayısı ve temsili hızla artıyor.

DALL-E ”teknoloji sektöründeki kadınlar”

Bir diğer kritik nokta da ebeveynlerin teknoloji ve oyun dünyası hakkında farkındalık kazanarak doğru yönlendirmeler yapabilmesi, genç nüfusun uygun eğitimi ve farkındalığı;dayanışma yoluyla toplumsal cinsiyetten bağımsız üretken paydaların yaratılması.

Simay Hanım, erkek egemen sektörlerde ‘nereden başlayacağını’ bilmenin özellikle genç kadınlar için zor olabileceğini söyledi; ancak bu yolda kadınların önünü açmak için çalışan birçok kuruluş olduğunu belirtiyor. Women in Games Turkey de bu organizasyonlardan biridir.ve birçok kadına rehberlik ediyor.

Tüm bunların sonucunda, sonunda verilen mesaj yine çok net; bir kadın ya da erkek olarak değil, bir bütün olarak ortak bir hisse oluşturmak. birlikte gelişmek ve büyümek; faydaya odaklanmak ve gelişmek…

haber-altinozu.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler